Fundacja na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie powstała 11 czerwca 1991 r.
Celem fundacji jest wspieranie bieżącej działalności oraz rozwój gnieźnieńskiego lecznictwa.
Swój cel fundacja realizuje poprzez pomoc Szpitalowi i poradniom przyszpitalnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.

Od momentu powstania fundacja finansuje zakupy oraz naprawy sprzętu medycznego wykorzystywanego w szpitalu i poradniach przyszpitalnych. W szczególnych sytuacjach dofinansowuje zakup leków.

Dochody fundacji pochodzą od ofiarodawców oraz z działalności gospodarczej.

Fundacja jest właścicielem apteki i sklepu ze sprzętem medycznym.
Dochody z działalności tych placówek są przeznaczane na wyżej wspomniane cele.

Fundacja jest otwarta na współpracę z każdym, kto pragnie wspomóc działalność gnieźnieńskiego lecznictwa.

ADRESY I TELEFONY FUNDACJI

Siedziba fundacji: ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno tel. (0-61) 425-06-37, 426-44-61 wew. 322, 229, 202; fax (0-61) 425-06-37
e-mail:fundacja@fundacja.gniezno.pl

Apteka fundacji

ul. Cymsa 16, 62-200 Gniezno tel. (0-61) 426-19-53
e-mail: apteka@fundacja.gniezno.pl

Sklep Medyczny

ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno tel/fax (0-61) 424-50-66, 426-44-61 wew. 311
e-mail: sklep@fundacja.gniezno.pl