20 lutego 2017

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

ZAKŁAD PALIATYWNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I REHABILITACJI

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W GNIEŹNIE

Świadczy usługi medyczne w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej.
Dla osób zainteresowanych opieką domową zgłoszenia na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, oraz karty oceny świadczeniobiorcy, osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie 61 426 42 84

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00

oraz dodatkowo w wtorki w godzinach 15:00 - 16:00

oraz poza godzinami zgłoszeń:

Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa 660 998 937

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem lub rodziną lub opiekunem faktycznym pacjenta termin pierwszej wizyty. Wizyty pielęgniarskie nie mniej niż 4 razy w tygodniu, dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 , w medycznie uzasadnionych przypadkach – dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa przeznaczona jest dla osób obłożnie i przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece i którzy wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych. Wizyty domowe odbywają się nie mniej niż 4 razy w tygodniu w zależności od stanu chorego.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to bezpłatne świadczenia pilęgniarskie udzielane ubezpieczonym pacjentom obłożnie chorym w warunkach domowych, udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz po kwalifikacji pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego.

Ocenę świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentom

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa:

Gniezno Św. Michała 19/1a, 62-200 Gniezno

tel. 61 425 06 37

e-mail: fundacja@fundacja.gniezno.pl

Facebook