5 stycznia 2017

HOSPICJUM DOMOWE

  HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Hospicjum Domowe – dla dzieci i dla dorosłych. Dla osób zainteresowanych opieką domową zgłoszenia na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego osobiście, za pośrednictwem innej osoby, lub telefonicznie pod numerem 61 426 42 84

od poniedziałku do piątku w godzinach 9 00 – 13 00 

oraz dodatkowo we wtorki w godzinach 15 00 – 16 00 

oraz poza godzinami zgłoszeń.

 

Hospicjum Domowe - dla dzieci i dla dorosłych   660 998 937 

Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub rodziną lub opiekunem. Chorzy otrzymują informację o numerach telefonów personelu gotowego do udzielania porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyt w domu oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasadach jej prowadzenia.

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej obejmują również wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby jak i w okresie osierocenia i żałoby.

Zespół Hospicjum Domowego obejmuje opieką osoby dorosłe i dzieci w fazie terminalnej pozostające w domu po zakończonym leczeniu specjalistycznym, które nadal potrzebują opieki lekarskiej, pielęgniarskiej rehabilitanta i psychologa. Hospicjum domowe przeznaczone jest również dla dzieci z innymi chorobami nie nowotworowymi, które nie mają nadziei na wyleczenie.

Świadczenia zdrowotne lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów są bezpłatne i udzielne ubezpieczonym pacjentom chorującym na nieuleczalne choroby bez nadziei na wyleczenie w warunkach domowych.

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza, ubezpieczenia zdrowotnego oraz po kwalifikacji lekarza Hospicjum Domowego.

W ramach opieki hospicyjnej istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczania sprzętu medycznego takiego jak:

koncentratory tlenu,
inhalatory,
ssaki,
wózki inwalidzkie,
pompy infuzyjne itp.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentom.

Hospicjum Domowe dla dorosłych i dzieci:

Gniezno Św. Michała 19/1a 62-200 Gniezno

tel. 61 425 06 37

e-mail: fundacja@fundacja.gniezno.pl

Facebook