4 sierpnia 2016

WPŁATY

WPŁATY OD OFIARODAWCÓW

Wpłat można dokonywać na rachunek Fundacji na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie

Wszystkim dotychczasowym i przyszłym Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy
w imieniu Pacjentów i Pracowników Szpitala
i poradni przyszpitalnych ZOZ w Gnieźnie.

BZ WBK S.A. Gniezno

05 1090 1375 0000 0000 3700 4592

NIP 784-00-04-452

REGON 632507149

Istnieje możliwość dokonywania wpłat pieniędzy, które mają być przeznaczone dla wybranego oddziału szpitala lub innej placówki wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie - wówczas na dokumentach wpłaty należy wyraźnie podać cel na jaki ma być przeznaczona wpłacana kwota.

Facebook