4 sierpnia 2016

RADA FUNDACJI

PRZEWODNICZĄCA RADY FUNDACJI
Pani Maria Radzińska

CZŁONKOWIE RADY FUNDACJI
Pan Marian Kocoń
Pani Teresa Sobieska Marciniak
Pani Barbara Skulska Salita

Facebook