FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W GNIEŹNIE

ZAPRASZAMY

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W GNIEŹNIE
Go to HOSPICJUM DOMOWE

HOSPICJUM DOMOWE

Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub rodziną lub opiekunem. Chorzy otrzymują informację o numerach telefonów personelu gotowego do udzielania porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyt w domu oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasadach jej prowadzenia.

Go to REHABILITACJA

REHABILITACJA

Gabinet rehabilitacji istnieje w Gnieźnie od 2005 roku i cieszy się wysoką oceną pacjentów, którym na przestrzeni 12 lat pomogliśmy dojsć do zdrowia. Cały czas staramy się podnosić nasze kwalifikacje by w jak najlepszym stopniu sprostać oczekiwania pacjenta. Dążymy by osoba spędzająca czas na zabiegach nie tylko doświadczyła rehabilitacji cielesnej ale i duchowej.

Go to PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa przeznaczona jest dla osób obłożnie i przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece i którzy wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych. Wizyty domowe odbywają się nie mniej niż 4 razy w tygodniu w zależności od stanu chorego.

Facebook