Najlepsza medyczna opieka jaką możesz sobie wyobrazić!

O NAS

 Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie powstała w 1991 roku. Jej celem jest wspieranie bieżącej działalności oraz rozwój gnieźnieńskiego lecznictwa. Wszystkie dochody Fundacji pochodzą od ofiarodawców oraz z działalności gospodarczej. Od 1991 roku prowadzimy działalność Sklepu Medycznego, w którym osoby niepełnosprawne i chore mogą zakupić sprzęt ortopedyczny oraz środki pomocnicze w większości refundowane przez NFZ.o
REHABILITACJA
Gabinet rehabilitacji istnieje w Gnieźnie od 2005 roku i cieszy się wysoką oceną pacjentów, którym na przestrzeni 12 lat pomogliśmy dojsć do zdrowia. Cały czas staramy się podnosić nasze kwalifikacje by w jak najlepszym stopniu sprostać oczekiwania pacjenta. Dążymy by osoba spędzająca czas na zabiegach nie tylko doświadczyła rehabilitacji cielesnej ale i duchowej.
HOSPICJUM DOMOWE
Hospicjum Domowe – dla dzieci i dla dorosłych. Dla osób zainteresowanych opieką domową zgłoszenia na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego osobiście, za pośrednictwem innej osoby, lub telefonicznie pod numerem 61 426 42 84
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Świadczy usługi medyczne w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej. Dla osób zainteresowanych opieką domową zgłoszenia na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, oraz karty oceny świadczeniobiorcy, osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie 61 426 42 84

REHABILITACJA / HOSPICJUM DOMOWE / OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Jak działamy

Działamy w oparciu o zespół wyjazdowy, który stanowią: lekarze specjalności różnych dziedzin medycznych, po szkoleniach z zakresu medycyny paliatywnej, pielęgniarki po kursach kwalifikacyjnych z zakresu opieki paliatywnej a także psycholodzy i rehabilitanci. Zespół nieodpłatnie wypożycza aparaturę medyczną i sprzęt pomocniczy (m.in. koncentratory tlenu, ssaki, pompy infuzyjne, materace przeciwodleżynowe oraz łóżka) oraz zaopatruje w nowoczesne środki opatrunkowe i leki.
Facebook